• 0985.605.162
  • 0985.605.162

Thảm nhập khẩu lông xù

2.700.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

kích thước 1m6 x 2m

Nặng 9kg