• 0985.605.162
  • 0985.605.162

Sofa Góc Vải KA.22

9.900.000 VNĐ 15.200.000 VNĐ

Kích thước : 240cm x 160cm

Màu sắc : Tùy chọn

Chất liệu : Vải