• 0985.605.162
  • 0985.605.162

Sofa Da KA.27

13.900.000 VNĐ 18.300.000 VNĐ

Kích thước : 330cm x 170cm

Chất liệu : Da công nghiệp

Màu sắc : Tùy chọn