• 0985.605.162
  • 0985.605.162

Sofa Da KA.25

17.500.000 VNĐ 22.800.000 VNĐ

Kích thước : 330cm x 170cm ( Ghế đơn : 110cm x 90cm )

Chất liệu : Da công nghiệp Hàn Quốc

Màu sắc : Tùy chọn