• 0985.605.162
  • 0985.605.162

Sofa Da KA.23

16.900.000 VNĐ 21.500.000 VNĐ

Kích thước : 330cm x 170cm   ( Ghế đơn : 110cm x 90cm )

Màu sắc : Tùy chọn

Chất liệu : Da công nghiệp Hàn Quốc