• 0985.605.162
  • 0985.605.162

Băng 3 chỗ

5.400.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ

Kích thước : 180cm x 850cm

Chất liệu : Vải

Màu sắc : Tùy chọn