• 0985.605.162
  • 0985.605.162

Kệ tivi nhập khẩu

5.300.000 VNĐ

Size 

        : kệ tivi  160cm x 33cm x 45 cm  ( kéo ra 230cm )