• 0985.605.162
  • 0985.605.162

kệ ti vi- bàn đá nhập khẩu 02

9.450.000 VNĐ

Size : bàn 120cm x 60cm x 45cm 

        : kệ tivi  160cm x 33cm x 45 cm  ( kéo ra 230cm )