• 0985.605.162
  • 0985.605.162

Bàn đá nhập khẩu 18

5.300.000 VNĐ

Size : bàn 120cm x 60cm x 45cm 

    )