• 0985.605.162
  • 0985.605.162

bàn đá nhập khẩu 16

5.300.000 VNĐ

Size : bàn 120cm x 60cm x 45cm