• 0985.605.162
  • 0985.605.162

Bàn đá nhập khẩu 11

6.500.000 VNĐ

Size : bàn 120cm x 60cm x 45cm